Wet WKKGZ en AVG

Als zorgverlener ben ik op de hoogte van de wet WKKGZ en de wet AVG.

Ik ben aangesloten bij geschillencommissie Zorg voor ZZP en houdt een dossier bij waarin ik eventueel een plan samenstel en rapporteer. 

Omdat een enkele Reiki behandeling naar mijn inziens geen rapportage nodig heeft maak ik op dit moment geen dossier aan. Ook bij stervensbegeleiding is dit niet van toepassing. Ik maak wel een dossier aan wanneer de cliënt voor een langer traject komt of voor voeding. Dit zal in overleg gaan met de cliënt. Het zal ten alle tijden ingekeken mogen worden en na het einde van de behandeling zal de cliënt een kopie krijgen. 6 maanden na het beëindigen van de behandeling worden gegevens gewist. 

Aan het begin van een traject zal er een kleine overeenkomst getekend worden zodat er heldere afspraken op papier staan. 

 

Heeft u een klacht praat er met me over.

Komen we er samen niet uit?

Ga dan naar www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure