WMO Ondersteuning

Gepubliceerd op 10 november 2021 om 20:54

Veel mensen denken dat WMO er alleen is voor mensen die hulp bij huishoudelijke ondersteuning of lichamelijke zorg nodig hebben.
Echter is WMO er voor iedereen die (tijdelijk) een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden.
In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. In een onderzoek (keukentafelgesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

MAATWERKVOORZIENING
Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

vervoersvoorziening;
vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
individuele begeleiding; (b.v. een extra luisterend oor)
beschermde woonplek;
dagbesteding op maat;
aanpassingen in de woning
rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
respijtzorg;
ondersteuning van mantelzorgers;
huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken)
maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).
• financiële ondersteuning

ALGEMENE VOORZIENING
Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

boodschappendienst;
het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
Een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
maatschappelijke opvang
Etc.

Voor meer informatie check rijksoverheid.nl

Denk je WMO nodig te hebben bespreek dit met je huisarts, vraag een verwijzing en neem contact op met het WMO loket van jou gemeente.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.